Satelity a antény pro ČB  Montáže TV antén a satelitů  Provádíme montáže a instalace satelitů a televizních antén 

OCHRANA OSOBÍCH ÚDAJŮ
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel internetového obchodu www.satelity-budejovice.cz neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla vést ke konkrétním osobám. Mimo případů, kdy se tyto osoby dobrovolně zaregistrují na strankách www.satelity-budejovice.cz za účelem častějšího využívání služeb (slevy za věrnost apod.). Jakékoliv osobní informace které by vedly ke konkrétním osobám nebudou prodány a ani předány třetí straně. Internetový obchod www.satelity-budejovice.cz si vyhrazuje právo provádět interní analýzy o chování uživatelů na jeho internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří například měření návštěvnosti, počet uživatelů, kteří shlédnuli reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner apod. Tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy, ale vždy jen jako statistický přehled, nikdy jmenovitě. Uživatelé by také měli mít na paměti, že údaje, které dobrovolně poskytnou například do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Využití těchto údajů touto cestou však nelze kontrolovat a internetový obchod www.satelity-budejovice.cz za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost. Uživatelé by si měli být také vědomi té skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být sebrány v průběhu standardních operací našeho serveru (například IP adresa uživatelova počítače, cookies). Cookies lze vypnout, ale uživatelé musejí počítat s tím že stránky poté nemusejí fungovat korektně, jelikož je náš internetový obchod využívá.

Platné od 1.října 2011